Skuteczna komunikacja

 
Czym się zajmujemy? Zobacz pełną ofertę PR.
 

Celem realizowanych przez nas działań jest rozwiązywanie problemów związanych z procesem komunikowania się naszych Klientów z otoczeniem. Skład oraz indywidualne predyspozycje Konsultantów wybieranych do obsługi danego projektu są uzależnione od jego specyfiki oraz potrzeb Klienta.

 

 • Audyt komunikacyjny

  Zobacz więcej
   

  Analiza sposobów i efektów komunikowania. Badamy kanały przekazywania informacji wewnątrz i na zewnątrz oraz skuteczność przekazu. Sprawdzamy również wiedzę otoczenia na temat firmy/organizacji.

 • Media relations

  Zobacz więcej
   

  Oferujemy kompleksową obsługę medialną, obejmującą: przygotowywanie i dystrybucję materiałów prasowych, organizację formalnych i nieformalnych spotkań prasowych, prowadzenie biura prasowego, monitoring i analizę mediów.

 • Doradztwo strategiczne

  Zobacz więcej
   

  Trafna diagnoza sytuacji oraz analityczne i indywidualne podejście do działań realizowanych przez Klientów umożliwia przedstawicielom Agencji przygotowanie kompleksowej oceny i scenariusza potencjalnych rozwiązań. Doradzamy Zarządom Firm w kwestii właściwego postępowania oraz stosowania wybranych metod zarządzania procesami, które umożliwiają osiągnięcie zakładanych przez Firmy celów.

 • PR terytorialny

  Zobacz więcej
   

  Umiejętność kształtowania marki miasta lub regionu daje samorządom przewagę konkurencyjną w zabieganiu  o zainteresowanie i przychylność mieszkańców, inwestorów i turystów. Nasze doświadczenia w pracy z samorządami ułatwiają zrozumienie specyfiki i potrzeb tego sektora oraz dają gwarancję wypracowania bądź wzmocnienia pozytywnego obrazu władz samorządowych i budowania świadomości zbiorowej.

 • Zarządzanie sytuacją kryzysową

  Zobacz więcej
   

  Zapewniamy pełną komunikację w kryzysie oraz działania z zakresu issue management: identyfikacja zagrożeń, na jakie narażona jest firma, przygotowywanie i wdrażanie programów prewencyjnych, opracowanie manuala kryzysowego, reagowanie w kryzysie, szkolenia dla kadry zarządzającej na temat efektywnej komunikacji w kryzysie.

 • Działania public affairs

  Zobacz więcej
   

  Doradzamy w kontaktach i współpracy z parlamentem, organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli celem budowania pozytywnych relacji z tymi podmiotami.

 • csr

  Zobacz więcej
   

  Nasze działania wspierające społeczną odpowiedzialność dążą do korelacji społecznego zaangażowania z realizacją celów strategicznych przyjętych przez naszych Klientów. Specjalizujemy się m.in. w szeroko rozumianym dialogu społecznym oraz w budowaniu relacji z administracją lokalną. Za pośrednictwem działań i akcji społecznych dbamy o pozytywny i przyjazny wizerunek Klientów.

 • Strategie komunikacyjne

  Zobacz więcej
   

  Przygotowujemy kompleksowe strategie komunikacyjne, poczynając od analizy wyjściowej przez sformułowanie celów, określenie i analizę grup docelowych, po propozycje działań taktycznych. Wdrażanie strategii zakończone jest badaniem efektywności działań prowadzonych przez agencję.

 • Konsultacje społeczne

  Zobacz więcej
   

  Dialog ze społecznością lokalną oraz konsultacje społeczne, zarówno wymagane przez przepisy prawa jak i o charakterze fakultatywnym, wymagają bardzo dobrego rozumienia potrzeb i oczekiwań z jednej strony inwestora, z drugiej strony społecznej. Przygotowujemy oraz prowadzimy konsultacje społeczne opierając się na doświadczeniu zdobytym podczas komunikowania inwestycji o łącznej wartości ponad dwóch miliardów złotych. Potwierdzeniem naszych kompetencji jest m.in. Wyróżnienie w konkursie „Złote Spinacze” Polskiego Związku Firm Public Relations w kategorii public affairs/lobbying za projekt „Krakowska Ekospalarnia”.

 • Doradztwo komunikacyjne

  Zobacz więcej
   

  Naszym Klientom zapewniamy całodobowe pogotowie komunikacyjne, obejmujące  przygotowywanie wystąpień publicznych, reakcję na krytykę, butik kreatywny, doradztwo komunikacyjne i wizerunkowe przed ważnymi spotkaniami.

 • Komunikacja wewnętrzna

  Zobacz więcej
   

  Badamy efektywność wykorzystywanych w firmie kanałów komunikacji. Projektujemy i wdrażamy systemy wewnętrznej komunikacji z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych narzędzi komunikacji. 

 • Treningi medialne

  Zobacz więcej
   

  Uczymy jak dobrze wypaść w mediach, jak rozmawiać z dziennikarzami, skutecznie przekonywać, jak zainteresować media działaniami firmy. Pomagamy doskonalić kompetencje komunikacyjne i kształtujemy dobre nawyki medialne. 

 • Wydarzenia specjalne 

  Zobacz więcej
   

  Organizujemy i realizujemy wydarzenia specjalne: promocje, eventy, imprezy sportowe i rozrywkowe, seminaria, spotkania biznesowe. 

Brzmi dobrze? Skontaktuj się z nami.